Professor va o'qituvchilar tomonidan tayyorlangan video darsliklar


Bo‘lajak kon metallurgiya sanoati mutaxassislarni uchun kasbga yo‘naltirilgan masalalarning ahamiyati haqida fikr yuritilgan.


Ta’lim va tarbiya haqida Amir Temir talqinini fizika fani misolida tushuntirish.


Kon metallurgiya sanoati tizimida fizik hodisalarning ishlab chiqarishdagi ahamiyati matematik mayatnik misolida keltirilgan.


Elementar zvenolar va ularning xarakteristikalari. (T.Botirov)


Statsionar chiziqli sistemalarning strukturali sxemalari. (T.Botirov)


Turg'unlik tushunchasi (T.Botirov)


ETALON MODELLI ADAPTIV BOSHQARISH TIZIMLARINI TURG'UN SINTEZLASH USULLARI VA ALGORITMLARI T. Botirov