Otm kengashi

http://ndki.uz/images/OTM%20kengash.jpg

Oliy va o‘rta maxsus ta'lim vazirining “Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sohalari (ta'lim yo‘nalishlari) bo‘yicha bir nafar o‘qituvchi hisobiga to‘g‘ri keladigan talabalar soni nisbatining normativlarini tasdiqlash to‘g‘risida” buyrug‘i loyihasi e'lon qilindi.

Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 26 avgustdagi 517-son qarori bilan “Respublika oliy ta'lim muassasalari xodimlari mehnatiga haq to‘lashning takomillashtirilgan tizimini tasdiqlash to‘g‘risida” 2008 yil 1 avgustdagi 164-son qaroriga tegishli o‘zgartirishlar kiritildi. Bunda, kunduzgi ta'lim shakli bo‘yicha bakalavriat ta'lim yo‘nalishlari va magistratura mutaxassisliklariga qarab bir o‘qituvchiga to‘g‘ri keladigan talabalar soni nisbatining cheklangan normativlari:

  • 2009/2010 o‘quv yilidan boshlab — 1:10,5;
  • 2019/2020 o‘quv yilidan boshlab — 1:12,0;
  • 2020/2021 o‘quv yilidan boshlab — 1:14,0;
  • 2021/2022 o‘quv yilidan boshlab — 1:16,0 nisbatida belgilanishi nazarda tutildi.

Buyruq loyihasiga ko‘ra, oliy ta'lim muassasalarida bir nafar o‘qituvchi hisobiga to‘g‘ri keladigan talabalar soni nisbatining normativlari ta'lim sohalari (ta'lim yo‘nalishlari) kesimida tasdiqlanishi rejalashtirilgan.

Zarur hollarda, oliy ta'lim muassasasi kengashlariga ta'lim sohalari (ta'lim yo‘nalishlari) bo‘yicha bir nafar o‘qituvchi hisobiga to‘g‘ri keladigan talabalar soni nisbatini 50 foizgacha o‘zgartirish vakolati berilishi taklif etilmoqda.

Shu bilan birga, Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 31 dekabrdagi 824-son qaroriga muvofiq respublika oliy ta'lim muassasalarining o‘quv jarayoniga kredit-modul tizimi joriy etilayotgani sababli o‘quv yuklama hajmining kamayganligi hamda sirtqi (maxsus sirtqi) ta'lim shaklida o‘quv jarayonining asosiy qismi onlayn shaklda amalga oshirilayotganini inobatga olgan holda, oliy ta'lim muassasalarining maxsus sirtqi va sirtqi ta'lim shakllarida bir nafar o‘qituvchi hisobiga to‘g‘ri keladigan talabalar soni nisbatining cheklangan normativlarini 30,0 nisbatda belgilanishi taklif etilmoqda.

Qayd etilishicha, ushbu buyruq loyihasining qabul qilinishi oliy ta'lim muassasalarida bir nafar o‘qituvchi hisobiga to‘g‘ri keladigan talabalar soni nisbatining normativlari ta'lim sohalari (ta'lim yo‘nalishlari) kesimida belgilanishiga va shu asosida oliy ta'lim muassasalarida professor-o‘qituvchilarning shtat birliklarini belgilanishiga asos bo‘ladi.