Doktorantura

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 304 qarori


 O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 4958-Farmoni

 

Dissertatsiyani tayyorlash va rasmiylashtirishda quyidagilarni bilishi kerak

 • Dissertatsiya ishiga umumiy talablar
 • Ilmiy doklad sifatidagi dissertatsiya
 • Dissertatsiya strukturasi
 • Dissertatsiya matnini bo‘limlarga ajratish
 • Dissertatsiya matnini shakllantirish
 • Jadvallar, formula va rasmlarni shakllantirish
 • Dissertatsiya qo‘lyozmasini tayyorlashga talablar
 • Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxatini tayyorlash
 • Dissertatsiyani himoya qilish uchun ko‘rgazmali materiallarni tayyorlash
 • Dissertatsiyani rasmiylashtirish qoidalari
 • Dissertatsiya titul varag‘i, dissertatsiya mundarijasi, dissertatsiyaning kirish qismini tayorlash varianti, dissertatsiyaning xulosa qismini tayorlash varianti, foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxatini tayyorlash misollari, jadvallarni shakllantirish misollari, rasmlar va grafik ob’ektlarni shakllantirish misollari, avtoreferat muqovasi

 

Dissertatsiyani himoya qilishda quyidagi hujjatlar topshiriladi

 • Kengashga ariza
 • Dissertatsiya ishining dastlabki ekspertizasi
 • Dissertatsiyani ixtisoslashgan kengashga qabul qilish
 • Yetakchi tashkilot taqrizi
 • Yetakchi tashkilot taqrizini tayyorlash varianti
 • Rasmiy opponent taqrizi
 • Rasmiy opponent taqrizini tayyorlash varianti
 • Ilmiy rahbar taqrizi
 • Avtoreferatga taqrizlar
 • Dissertatsiya himoyasi tartibiga tayyorgarlik
 • Dissertatsiya ishi natijalari ma’ruzasi haqida
 • Dissertatsiya himoyasi tartibi
 • Ixtisoslashgan kengash ekspert xay'ati xulosasi
 • Ixtisoslashgan kengash xulosasi loyihasi

 

Tashkiliy ishlar

 • Dissertatsiya mavzusini e’lon qilish
 • Dissertatsiya himoyasini e’lon qilish
 • Dissertatsiya ishi natijalarini tadbiq qilish dalolatnomasini tuzish