O'quv ishlari bo'yicha prorektor

 

O`quv ishlari bo`yicha prorektor

Abduazizov Nabijon Azamatovich

Qabul vaqti: 

Seshanba: (15:00 dan 17:00 gacha)  

Payshanba: (15:00 dan 17:00 gacha)

Telefon: (998 79) 223-49-69

E-mail: n.abduazizov@ndki.uz

 


O‘quv ishlari bo‘yicha prorektorning lavozim vazifalari:


 • O‘zbekiston Respublikasi qonunlari, Prezident farmonlari va farmoyishlari, Oliy Majlis va Vazirlar Mahkamasining ta’lim va kadrlar tayyorlash sohasidagi qarorlarini amalga oshirishni tashkil etish;
 • Davlat ta’lim standartlari asosida o‘quv ishlarini tashkil etish va malakali kadrlar tayyorlashni ta’minlash;
 • Davlat ta’lim standartlariga muvofiq bilimlar mazmuni va tayyorgarlik darajasiga qo‘yiladigan talablar majmuasini barcha fakultet dekanlari, kafedra mudirlari va pedagog o‘qituvchilarning bilishini ta’minlash;
 • Mutasaddi yuqori tashkilotlarning buyruqlarini, farmoyishlari va ko‘rsatmalarini, o‘quv–tarbiya jarayonlariga oid masalalar bo‘yicha NDKI Ilmiy kengashi qarorlari va rektor buyruqlarining bajarilishini tashkil qilish;
 • Ilg‘or mamlakatlar ta’lim tizimining rivojlanish tendensiyalarini o‘rganish, “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” va boshqa ta’limga oid qonunlarda ko‘rsatilgan vazifalarni amalga oshirish borasidagi uslub va vositalarni ishlab chiqish hamda ularning amalga oshirilishini ta’minlash;
 • O‘quv-tarbiya jarayonida o‘qitishning ilg‘or shakllarini, yangi pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, ulardan samarali foydalanishni tashkil qilish;
 • Faoliyat yo‘nalishi bo‘yicha takliflar tayyorlash va ishlarni tashkil etish;
 • O‘quv jarayonini ta’minlaydigan bo‘lim va fakultetlardagi dekanatlar ishlarini muvofiqlashtirish, tashkil etish hamda nazorat qilish;
 • O‘tilayotgan darslarning sifatini oshirish, professor-o‘qituvchilarning shaxsiy rejalari bajarilishini ta’minlash va nazorat qilish;
 • NDKI uslubiy kengashi va pedagogik mahoratni oshirish ishlariga rahbarlik qilish, ilg‘or uslubiy tajribalarni umumlashtirish;
 • O‘quv-uslubiy materiallarini, shu jumladan, jurnallar, NDKI xodimlari tomonidan tayyorlash, nashr etish jarayonini boshqarish;
 • NDKIning barcha ta’lim yo‘nalishlarini o‘quv-uslubiy nashrlari bilan kutubxona fondini to‘ldirish bo‘yicha umumiy rahbarlikni olib borish;
 • Professor-o‘qituvchilar va o‘quv ishiga yordamlashuvchi xodimlar shtatlari bo‘yicha takliflarni ishlab chiqish, kafedralar, bo‘limlarni malakali kadrlar bilan ta’minlashni tashkil etish; 
 • Bo‘sh lavozimlarga tanlov asosida ishga qabul qilish, stajyor-tadqiqotchi-izlanuvchilar va magistrlarni ishga qabul qilish bo‘yicha takliflar tayyorlash, professor-o‘qituvchilarning malakasini oshirish rejalarini ishlab chiqish, amalga oshirishga rahbarlik qilish;
 • O‘quv xonalaridan unumli foydalanish, auditoriya va laboratoriyalarni texnik jihozlashni takomillashtirish masalalarini ishlab chiqish;
 • O‘quv intizomini buzgan talabalarga va mehnat intizomini buzgan xodimlarga nisbatan tegishli choralarni qo‘llash bo‘yicha takliflar tayyorlash;
 • Kafedralar, fakultet va bo‘limlarning yillik faoliyati hisobotlarini o‘tkazish, tahlil qilish va xulosalar chiqarish, professor-o‘qituvchilarning o‘quv-uslubiy faoliyatini zamonaviy usullarda baholashni amalga oshirish;
 • Oliy ta’lim muassasalari bilan o‘quv-uslubiy yo‘nalishda doimiy hamkorlikni amalga oshirish, konferensiya, seminarlarda professor-o‘qituvchilarning faol ishtirokini ta’minlash, mahalliy hokimiyatlar bilan hamkorlikda ishlash;
 • O‘rnatilgan tartibda NDKIning yillik reytingini aniqlash, tahlil qilish, faoliyatni takomillashtirishga oid ishlarni amalga oshirish;
 • NDKIni o‘rnatilgan tartibda ichki attestatsiyadan o‘tkazish, tashqi attestatsiyaga tayyorlash va o‘tkazishda faol ishtirok etish;
 • O‘quv yiliga tayyorgarlik ko‘rish va o‘quv jarayonining yillik ish rejasini tuzilishini ta’minlash ;
 • Institutning o‘quv yili grafigini ishlab chiqilishini ta’minlash va nazorat qilish;
 • Fakultet va kafedralarda o‘quv yuklamalari hisob kitobini to‘g‘ri va mavjud me’yoriy xujjatlarga asosan taqsimlanishini ta’minlash va nazorat qilish;
 • Institutda auditoriya fondini ishlatish, foydalanish va ularni taqsimlanishini nazorat qilish;
 • Institutda soatbay fondni ishlatilishini nazorat qilish;
 • O‘quv jarayoniga tegishli hujjatlar mavjudligi va saqlanishini ta’minlash;
 • Davlat ta’lim standartlari asosida ta’lim jarayonini tashkil etish, o‘quv-uslubiy kengashlarni boshqarish;
 • Ilg‘or mamlakatlar ta’lim tizimining rivojlanish tendensiyalarini o‘rganish, “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi va boshqa ta’limga oid normativ-huquqiy xujjatlardako‘rsatilgan vazifalarni amalga oshirish borasidagi uslub va vositalarini ishlab chiqilishini tashkil etish;
 • Darsliklar va o‘quv-metodik adabiyotlar yaratilishi, tarjima qilinishini, o‘quv-uslubiy majmualar bilan ta’minlash bo‘yicha nashriyot ishlarini tashkil etish;
 • Pedagog kadrlar va mutaxassislarni tayyorlash, ularni qayta tayyorlash va malakasini oshirishni tashkil etish, professor-o‘qituvchilar malakasini oshirish rejalarini ishlab chiqish va amalga oshirishga rahbarlik qilish;
 • Barcha ta’lim yo‘nalishlarini o‘quv reja va fan dasturlari bilan ta’minlash;
 • O‘quv uslubiy bo‘limlar, fakultet va kafedralar ish rejalarini tasdiqlash va ularning bajarilishini nazorat qilish;
 • Talabalarning o‘quv va ishlab chiqarish amaliyotini tashkil etish;
 • NDKI uslubiy kengashiishiga rahbarlik qilish, ilg‘or uslubiy tajribalarni umumlashtirish;
 • Talabalar bilimini baholashning zamonaviy reyting tizimlarini tatbiq etish, talabalarning bilimlarini obyektiv baholash ustidan nazorat olib borish;
 • Talabalarni mustaqil ta’lim olishlari uchun zamonaviy usul va vositalarini tatbiq etishni tashkil qilish;
 • NDKI Ilmiy kengashi rejasi asosida o‘quv jarayoniga tegishli masalalarni belgilangan muddatda sifatli tayyorlashni tashkil qilish;
 • O‘quv jarayonlarini samarali va sifatli tashkil etish bo‘yicha fakultet va kafedralar faoliyatini nazorat qilishda qatnashish;
 • O‘zining xizmat vazifalarini vijdonan bajarish.