Talabalar institut laboratoriyalarida

Navoiy davlat konchilik institutida ilmiy-tadqiqot laboratoriyalarida magistrlik, nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalari ishlarida ilgari surilgan g‘oyalar asosida laboratoriya tahlillari amalga oshirib kelinmoqda. Batafsil