Ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklar

 

 

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK INSTITUTI TA’LIM YO‘NALISHLARI

 


Navoiydavlatkonchilikinstituti    BAKALAVR

shifri

Ta’limyo‘nalishlarinomi

5310100

Energetika (tarmoqlar bo‘yicha)

5310200

Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha)

5310300

Metallurgiya

5310900

Metrologiya, standartlashtirishvamahsulotsifatiningmenejmenti

5311000

Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishlarni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlarbo‘yicha)

5311600

Konchilik ishi

5312200

Konchilik elektr mexanikasi

5320200

Mashinasozlik texnologiyasi va mashinasozlik ishlab chiqarishlarini avtomatlashtirish

5320300

Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlarbo‘yicha)

5320400

Kimyoviy exnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha)

5321100

Noyob va radioaktiv metallarrudalarini qazib olish va qayta ishlash texnikasi vatexnologiyasi

 


 Navoiydavlatkonchilikinstituti MAGISTRATURA

shifr

Mutaxassisliklar

5A310301

Metallurgiya (metallturlaribo‘yicha)

5A310705

Konchilik mashinalari va jihozlari

5A311001

Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish (tarmoqlarbo‘yicha)

5A311601

Foydali qazilma konlarini qazish (qazish usullari bo‘yicha)

5A311603

Foydali qazilmalarni boyitish (qazilma turlari bo‘yicha)

5A320201

Mashinasozlik texnologiyasi va jihozlari (ishlab chiqarish bo‘yicha)

5A320401

Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha)

5A320405

Yuqori molekulali birikmalar kimyoviytexnologiyasi (turlaribo‘yicha)

5A321101

Noyob va radioaktiv metallarrudalarini qazib olish, boyitish va qayta ishlash texnologiyasi

 

 

Navoiydavlatkonchilikinstituti      MAXSUS SIRTQI

SHifri

Ta’limyo‘nalishlarinomi

5310200

Elektrenergetikasi (tarmoqlarvayo‘nalishlarbo‘yicha)

5310300

Metallurgiya

5311000

Texnologikjarayonlarvaishlabchiqarishlarniavtomatlashtirishvaboshqarish (tarmoqlarbo‘yicha)

5311600

Konchilikishi

5312200

Konchilikelektrmexanikasi

5320200

Mashinasozlik texnologiyasi va mashinasozlik ishlab chiqarishlarini avtomatlashtirish