Video tutorials by professors and teachers


Elementar zvenolar va ularning xarakteristikalari. (T.Botirov)


Statsionar chiziqli sistemalarning strukturali sxemalari. (T.Botirov)


Turg'unlik tushunchasi (T.Botirov)


ETALON MODELLI ADAPTIV BOSHQARISH TIZIMLARINI TURG'UN SINTEZLASH USULLARI VA ALGORITMLARI T. Botirov