Payment of the contract

2020/2021 o’quv yili uchun yo’nalishlar bo’yicha belgilangan shartnoma summasi

 

2020/2021 o`quv yili uchun shartnoma summasi bakalavriat yo`nalishlai uchun 10 792 960 so`mni tashkil etadi

2020/2021 o`quv yili uchun shartnoma summasi maxsus sirtqi bo`lim uchun 4 075 280 so`mni tashkil etadi

2020/2021 o`quv yili uchun shartnoma summasi sirtqi bo`lim uchun 6 348 800 so`mni tashkil etadi

 

2020/2021 o`quv yili uchun shartnoma summasi magistratura yo’nalishlari uchun:

1-kurs magistratura 12 062 720 so`mni tashkil etadi

2-kurs magistratura 11 262 720 so`mni tashkil etadi