Ish haqini hisoblash va mukofotlarni taqsimlash qoidalari

Ish haqini hisoblash va mukofotlarni taqsimlash qoidalari

            Ish haqi hisoblashga asos bo‘lib xodimlarning tasdiqlangan shtatlar jadvali, tashkilotning ishga qabul qilganlik, bo‘shatganlik va ish haqi stavkalariga muvofiq joydan joyga ko‘chirish haqidagi buyruqlari, 421-son shakldagi foydalanilgan ish vaqti hisobi va ish haqi hisoblash tabeli asosiy xujjatlar xisoblanadi.

Vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik, xomiladorlik va tug‘ish bo‘yicha nafaqalar barcha hollarda xodimning haqiqiy ish haqidan xisoblab chiqariladi.

Nafaqalarni xisoblashda asos qilib olinadigan haqiqiy ish haqiga ish joyidan, sug‘urta badallari undirilib to‘lanadigan jami ish haqi to‘lovlari kiradi.

Nafaqalarni xisoblab chiqarishda xisobga olinadigan ish haqining barcha turlari, shu jumladan mazkur oyda ish haqi bilan birgalikda to‘lanadigan oylik mukofotlar ularning haqiqatda olingan vaqti bo‘yicha emas, balki ular xisoblab yozilgan vaqti bo‘yicha ish haqiga qo‘shiladi.

 Mehnat ta’tili haqi miqdorini hisob-kitob qilish uchun qabul qilingan  o‘rtacha ish haqini O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan tasdiqlanadigan hamda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda e’lon qilinadigan har bir kalendar yilga ish vaqti kalendari (ish vaqti balansi) bo‘yicha aniqlangan olti kunlik ish haftasida joriy kalendar yildagi ish kunlarining o‘rtacha oylik soniga bo‘lish orqali hisoblab chiqiladigan xodimning o‘rtacha kunlik ish haqidan kelib chiqib aniqlanadi.

 Mukofotlash ish haqi fondidan 14 foizga rejalashtirilgan.