Bitiruvchi kurs ma'lumotnomasi

Yo'riqnomada NDKTU ning tarkibi, boshqaruv tizimi, fakultetlari, filiallari, tahsil olayotgan yoshlarning barkamol inson bo‘lib yetishuvi uchun zarur bo‘lgan yuksak insoniy fazilatlar, talabalarning yurish-turish qoidalari, salomlashish odobi, kiyinish madaniyatiga doir ma’lumotlar berilgan.

Birinchi kurs talabalari uchun yo'riqnoma