Видеоуроки, подготовленные профессорами и преподавателями


Elementar zvenolar va ularning xarakteristikalari. (T.Botirov)


Statsionar chiziqli sistemalarning strukturali sxemalari. (T.Botirov)


Turg'unlik tushunchasi (T.Botirov)


ETALON MODELLI ADAPTIV BOSHQARISH TIZIMLARINI TURG'UN SINTEZLASH USULLARI VA ALGORITMLARI T. Botirov