Qabul komissiyasining manzili

Qabul komissiyasining manzili: Navoiy shahar, me'morlar ko`chasi, 4 - uy
Mo`l'jal: Shirin Madaniyat saroyi
Telefon: 224-79-80
Kall - markaz: 224-16-21